SSSSB-Logo


  The right security solution for a better tomorrow.

  The right security solution
  for a better tomorrow.

  Kementerian Dalam Negeri

  Sijil lesen untuk menjalankan urusan agensi persendirian

  Jabatan Kastam Diraja Malaysia

  Kelulusan pendaftaran di bawah seksyen 13 akta cukai perkhidmatan 2018

  Kementerian Kewangan Malaysia

  Sijil akuan pendaftaran syarikat dan syarikat bumiputera

  Suruhanjaya Syarikat Malaysia

  Perakuan pemerbadanan atas pertukaran nama syarikat

  CIDB (Construction Industry Development Board) Malaysia

  Perakuan pendaftaran

  Petronas

  License to supply product/service to exploration and oil/gas companies in Malaysia

  PIKM (Persatuan Industri Keselamatan Malaysia)

  PIKM (Persatuan Industri
  Keselamatan Malaysia)

  Certificate of membership

  MASA (Malaysia Shipowners’ Association)

  MASA (Malaysia
  Shipowners’ Association)

  Certificate of membership

  Scroll to Top